Onderzoek

Home
Info
Ervaringen
Onderzoek
Werkwijze
Contact
Links
Studie

Richtwaarden SBM 2003. Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2003.

Op basis van onderzoek zijn er een aantal voorzorgswaarden vastgesteld. Deze richten zich op slaapplaatsen, omdat daar gedurende de langste tijd risico wordt gelopen. Bovendien is de regeneratietijd van de mens gevoelig. Deze waarden zijn voortgekomen uit jarenlange ervaring en zijn bovendien reëel en goed bereikbaar. Hieronder staan voor de verschillende risicosoorten een aantal richtwaarden opgesomd:
  • Elektrische wisselvelden (laagfrequentie) - In deze categorie worden veldsterkte in volt per meter en lichaamsspanning in millivolt gemeten. In 1996 stelde de US Congress de richtwaarde van 10 volt per meter voor. In de vrije natuur bedraagt de normale veldsterkte minder dan 0,00001 volt per meter.

  • Elektromagnetische golven (hoogfrequentie) - Hier wordt stralingsdichtheid in microwatt per vierkante meter gemeten. De Salzburger Resolutie heeft een richtwaarde van 1000 microwatt per vierkante meter gesteld voor een zender van mobiele telefonie (gepulst). In de vrije natuur bedraagt de normale stralingsdichtheid minder dan 0,000001 microwatt per vierkante meter.

  • Biociden en andere vluchtige schadelijke stoffen - In deze categorie wordt gemeten in nanogram per kubieke meter lucht in het geval van een pesticide. Daarnaast wordt er gemeten in milligram per kilogram materiaal in het geval van andere middelen.

  • Schimmels, bacteriën en allergenen - Hier wordt gemeten in aantal deeltjes per kubieke meter lucht of per vierkante decimeter oppervlakte. De aantallen moeten duidelijk onder het niveau van de buitenlucht liggen. De soorten mogen niet te onderscheiden zijn van de buitenlucht.


© 2020 Bouwbiologisch Adviesbureau Noteboom
Niets van deze website mag zonder toestemming van de auteur worden gekopieerd of gebruikt.